• 02 Sep 2013 to 02 Sep 2013

  Why Not? - a multimedia exhibition featuring 16 Goa based artists at Sunaparanta till 7 September '13

  Sunaparanta – Goa Centre for the Arts

   cordially invite you to

   ‘Why Not?’

  a multimedia exhibition featuring 16 Goa based artists

   Participating Artists:

  Chaitali Morajkar | Kalidas Mhamal | Kedar Dhondu | Pradeep Naik

  Rajendra Usapkar | Rajesh Salgaonkar | Ramdas Gadekar

  Santosh Morajkar | Sachin Naik | Shilpa Mayenkar Naik | Shripad Gurav

  Siddharth Gosavi | Vasudev Shetye | Vijay Bhandare

  Viraj Naik | Vitesh Naik

   

   

  31st August to 7th September 2013

  Gallery Timing: 10.00 am to 7.00 pm

                                                        (Sundays closed)